Niklasberg är ett norskägd holdingbolag för fastigheter. Bolaget har sedan 2003 investerat i fastigheter med utvecklingspotential, främst i Västra Götalandsregionen och i Berlin.

Niklasberg is a Norwegian holding company for real estate. The company has since 2003 invested in properties with development potential, primarily in the Västra Götaland region and in Berlin.

KONTAKT
Niklasberg AB | Dr Sellbergs väg 5 | 462 54 Vänersborg | Tel +46 521 740500 | info@niklasbergfastigheter.se